Navigace

Obsah

Zprávy

Nová nádoba na tříděný odpad – použitý kuchyňský olej a tuk z domácností

Nádoba je umístěna v budově Obecního úřadu.

Použitý kuchyňský olej do odpadních vod nepatří, neboť tuhne a zanáší potrubí!
Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
Použitý kuchyňský olej správně nepatří ani do komunálního odpadu a lze ho v rámci domácnosti třídit a odnášet do určených nádob.

Způsob sběru:
použitý kuchyňský olej stačí doma slévat do PET lahví (ne do skla),uzavřenou PET lahev je nutné následně vhodit do nádoby na sběr použitého oleje.
použitý olej bude následně ekologicky zlikvidován.

Pet lahve naplněné použitým olejem je možné odevzdat každé pondělí od 17-19 hod v budově Obecního úřadu.

celý text

ostatní | 18. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ popelnice

Žádáme občany, aby uhradili poplatek
za svoz komunálního odpadu na I. pololetí 2020 do konce února 2020.
celý text

ostatní | 13. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

od 15.12.2019 je linka 490600 ukončena na Borech

POZOR!!! V neděli 15.12.2019 nebude doprava MHD do přestupního uzlu Bory ještě zajištěna, spoje VLD staví na původní zastávce Bory vedle Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje!!!! Spoje 5 a 6 linky 490600 (Stříbro – Nýřany – Plzeň) jsou zde taktéž ukončeny/vyjíždějí odsud. Spoje MHD jezdí do nové zastávky Bory od 16.12.2019, stejně jako spoje veřejné linkové dopravy!

Děkuji za pochopení. Prosím o předání informací občanům.

S pozdravem

Martin Fencl
dopravní a marketingový specialista

POVED s. r. o.
Plzeňský organizátor veřejné dopravy
Nerudova 25, 301 00 Plzeň
telefon: 37803 5468
e-mail: fenclm@poved.cz
www.poved.cz
www.facebook.com/dopravaplzen
celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON OČIMA SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko,
Vážený pane primátore, vážený pane starosto,

jistě jste ve sdělovacích prostředcích zaznamenali informaci o připravovaných velkých změnách ve stavebním právu. Svaz měst a obcí ČR vítá a považuje za nezbytné změny legislativy, které urychlí a zjednoduší proces povolování staveb. Domníváme se však, že všechna pozitiva, která návrh zákona přináší může zmařit navržená institucionální změna. Doufáme, že vláda bude vnímavá k věcným připomínkám Svazu tak, aby došlo k zamýšlenému zrychlení procesu a nedošlo ke zborcení celého systému stavebních úřadů.
Jednou ze zásadních úprav jsou již zmiňované tzv. institucionální změny, v rámci nichž je navrhováno sjednocení úřadů i agend na ústřední úrovni. Je tedy navrhována změna modelu výkonu státní správy, vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu a vytvoření tzv. nejvyššího stavebního úřadu a územně plánovacího úřadu. Rekodifikace má proto z tohoto hlediska vést ke konstrukci nové dvoučlánkové soustavy tvořené z Nejvyššího stavebního úřadu (na ústřední úrovni) a krajských stavebních úřadů se sídlem v jednotlivých krajích a detašovanými pracovišti se sídlem v obcích s rozšířenou působností (na základní úrovni).
Pro tyto účely Rada Svazu dne 22. listopadu 2019 projednala a přijala tzv. desatero důvodů, proč říci jasné „ne“ novému stavebnímu zákonu, které Vám zasílám v příloze.

S úctou

Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel. 234 709 711
e-mail: predseda@smocr.cz
www.smocr.cz
celý text

ostatní | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

BEZPEĆNOSTNÍ DESATERO

Připravili jsme proto pro Vás informační leták „Bezpečnostní
desatero“. Důvodem, který nás vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že
každý rok dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých
umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. Smyslem a účelem naší informační
kampaně je zacílit na konkrétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet
obětí a výši škody na majetku.

MINISTERSTVO VNITRA
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky,
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba,
generální ředitel HZS ČR celý text

ostatní | 28. 8. 2019 | Autor: Správce Webu

NÁVRH jízdního řádu železniční dopravy pro období 2019/2020

Obecní úřad ve Kbelanech obdržel následující zprávu, která se týká železniční dopravy ve Kbelanech. Prosíme pečlivě prostudujte!!! Pošlete nám prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo osobně své připomínky, abychom případně mohli společně reagovat.

celý text

ostatní | 18. 6. 2019 | Autor: Správce Webu