Navigace

Obsah

Informace ke zvláštním způsobům hlasování pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu 2020

Typ: ostatní
Vážení,
dle vyjádření MVČR, respektive KÚPK sdělujeme, že:
S ohledem na současnou epidemiologickou situaci bude do každé sady hlasovacích lístků (HL) doplněn ještě informační leták ke zvláštním způsobům hlasování pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu 2020, týkající se hlasování v době epidemie.
Tyto informační letáky tištěné samostatně na formátu A4 vyrobí tiskárna a do 17. září včetně zajistí jejich dodání na distribuční místa (tedy na pověřený úřad – Nýřany) s tím, že letáky (informace) budou vkládány do doručovacích obálek společně hlasovacími lístky.
Pokud některá obec již přistoupila k distribuci HL voličům (není již možné vložit leták do doručovací obálky)pak je dle vyjádření nadřízených orgánů doporučován následující postup:
1. Pokud to bude možné, leták by měl být vložen do doručovací obálky společně s hlasovacími lístky. Leták bude ve formátu A4, na „kancelářském“ papíru. Vkládání do doručovací obálky by proto mělo být snadnější než vkládání hlasovacích lístků.
2. Pokud leták již nejde z nějakého důvodu vložit do obálky, může být vložen samostatně do schránky voliče společně s doručovací obálkou.
3. Pokud ani toto nelze zrealizovat, měl by obecní úřad zajistit, co největší informovanost voličů tím, že letáky nechá např. na poště, ve zdravotnickém zařízení, na obecním úřadě .... a zveřejní jej na svých internetových stránkách.
Žádné další bližší informace k letákům zatím MVČR prostřednictví KÚ neposkytlo.

Za pověřený úřad Nýřany doporučujeme (pokud je to možné) k informačnímu letáku ke zvláštním způsobům hlasování pro volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu 2020 ( zřejmě ve smyslu z.350/2020Sb):
• vyčkat s obálkováním HL do 17.9.2020
• nejpozději 17.9. Vás vyzveme (pokud je PÚ Nýřany obdrží i dříve) k vyzvednutí informačních letáků, abyste je mohli vložit do doručovací obálky spolu s HL
vyhneme si tak případným stížnostem na průběh voleb z důvodů špatné informovanosti voličů apod.

K rouškám předávaným s HL sdělujeme, že účelem distribuce roušek je vybavení všech volebních místností v obci a že roušky jsou určeny pro voliče. Roušky mají být v době voleb k dispozici ve volebních místnostech pro voliče, kteří si například zapomenou vzít roušku z domova apod.

S pozdravem

Ing. Lubomír Šilhavý
tajemník MěÚ Nýřany
Město Nýřany
Benešova třída 295
330 23 Nýřany
+420 377 832 303
http://www.nyrany.cz/
IDDS: 8hrbtcq


Vytvořeno: 11. 9. 2020
Poslední aktualizace: 11. 9. 2020 10:23
Autor: Správce Webu