Navigace

Obsah

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON OČIMA SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Typ: ostatní
Vážená paní primátorko, vážená paní starostko,
Vážený pane primátore, vážený pane starosto,

jistě jste ve sdělovacích prostředcích zaznamenali informaci o připravovaných velkých změnách ve stavebním právu. Svaz měst a obcí ČR vítá a považuje za nezbytné změny legislativy, které urychlí a zjednoduší proces povolování staveb. Domníváme se však, že všechna pozitiva, která návrh zákona přináší může zmařit navržená institucionální změna. Doufáme, že vláda bude vnímavá k věcným připomínkám Svazu tak, aby došlo k zamýšlenému zrychlení procesu a nedošlo ke zborcení celého systému stavebních úřadů.
Jednou ze zásadních úprav jsou již zmiňované tzv. institucionální změny, v rámci nichž je navrhováno sjednocení úřadů i agend na ústřední úrovni. Je tedy navrhována změna modelu výkonu státní správy, vyčlenění stavebních úřadů ze spojeného modelu a vytvoření tzv. nejvyššího stavebního úřadu a územně plánovacího úřadu. Rekodifikace má proto z tohoto hlediska vést ke konstrukci nové dvoučlánkové soustavy tvořené z Nejvyššího stavebního úřadu (na ústřední úrovni) a krajských stavebních úřadů se sídlem v jednotlivých krajích a detašovanými pracovišti se sídlem v obcích s rozšířenou působností (na základní úrovni).
Pro tyto účely Rada Svazu dne 22. listopadu 2019 projednala a přijala tzv. desatero důvodů, proč říci jasné „ne“ novému stavebnímu zákonu, které Vám zasílám v příloze.

S úctou

Mgr. František Lukl, MPA
předseda Svazu měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
tel. 234 709 711
e-mail: predseda@smocr.cz
www.smocr.cz

Příloha

Vytvořeno: 28. 11. 2019
Poslední aktualizace: 28. 11. 2019 13:03
Autor: Správce Webu