Navigace

Obsah

Zpět

Záměr OÚ Kbelany - prodej pozemků

 

Obec Kbelany

 

oznamuje

 

ve smyslu ustanovení § 39 zákona 128 /2000 Sb. o obcích

 

Z Á M Ě R

 

prodat v k.ú. Kbelany

 

 

 

  pozemek č. p. 46/1..................................  1000 m2 za 300Kč/m2

 pozemek č.p. 46/8    ................................ 1 000m2  za 300Kč/m2

 pozemek č.p. 46/6     …...........................  800m2 za 300Kč/m2

 

 Pozemky č. p. 46/8 a 46/6 vznikají rozdělením původního pozemku č. p. 46/1, a to dle GP č. 206-119/2017.

 Občané se mohou k záměru vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení.

 

 

                                                                            Jana Omraiová

                                                                                                       starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne : 4. 12. 2017

 Sejmuto dne:

Vyvěšeno: 4. 12. 2017

Datum sejmutí: 20. 12. 2017

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět